Vision, mission & värderingar

Vision

Vi vill vara Skandinaviens mest attraktiva samarbetspartner inom etikettlösningar till den europeiska marknaden

Mission

Vi skapar värden för våra kunder genom att utveckla effektiva och unika etikettlösningar genom hela värdekedjan. Vi är eldsjälar som genom våra kompetenser, vårt engagemang och vår kreativitet brinner för att lösa även de största utmaningar.

Värderingar

Lösningsorienterade

Vi tänker i lösningar och ser möjligheter
Vi är flexibla och anpassar oss till kundernas behov

Innovativt

Vi ska alltid utveckla och förbättra våra kompetenser och lösningar
Vi är förändringsbenägna och klara att utmana det bestående

Motiverade

Vi är motiverade och engagerade i våra arbetsuppgifter
Vi bidrar till att skapa en god stämning – både mellan kolleger och kunder

Limo Labels A/S
Limo Labels A/S

Ordentliga

Vi har respekt för processer, människor och avtal
Vi tänker på miljön och det vi lämnar till vår nästa

Kontakta oss: