VMI

VMI betyder Vendor Managed Inventory.

Idén är att Limo Labels sköter dina etikettproduktioner genom att planera produktionerna efter dina prognoser och sedan lagerföra etiketterna hos Limo Labels. Det innebär flera fördelar för dig, som bl.a. betyder kort leveranstid, låga produktionskostnader genom att producera större mängder samt anpassning till den verkliga förbrukningen och därmed minimera kasseringar.

Dina fördelar

  1. Kort leveranstid – ned till från dag till dag från lager.
  2. Proaktiv lagerstyrning av Limo Labels – anpassat till era volymer.
  3. God ekonomi då vi producerar i större (förutbestämda avtalade) upplagor.
  4. Produktionsvolymen optimeras löpande till er förbrukning/era prognoser.
  5. Minimal tidsåtgång för er då Limo Labels sköter allt från att fastställa orderstorlekar, lagerhållning, leveranser m.m.
  6. Ni betalar först när varan tas från Limo-lagret, så ni slipper binda likviditet i eget lager.
  7. Global leverans – också till flera adresser från samma lager.

Limo Labels har automatiserade VMI-lösningar, så du behöver inte göra annat än att bestämma regler för produktionerna och ge oss tillgång till dina prognoser. Så sköter Limo Labels resten.

Kom ihåg: Det sätts inte igång några order utan föregående överenskommelse!

Limo Labels A/S

Kontakt

Henrik Ehlers Sales Manager Key Accounts

Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare information. Henrik är en av våra specialister inom VMI-lösningar.