Limo Labels A/S Limo Labels A/S

Pharma

Pharma labels är först och främst ett uttryck för de speciella krav som är kopplade till pharmaindustrin.

Dina fördelar

  1. Vi har många års erfarenhet med produktion av etiketter till pharmaindustrin och en maskinpark med stor kapacitet och diversitet.
  2. Vi är ISO 9001-, ISO 14001- och FSC-certifierade. Vi arbetar efter GMP och QA/QC är en naturligt integrerad del av vårt arbete. Med Eye-C-kontroll och vision säkrar vi att etiketterna lever upp till gällande specifikationer.
  3. Vi är dessutom godkända som leverantör till en rad konkreta pharmakunder.
  4. Vi arbetar med unik numrering av etiketter, visionutrustning och 100 % inspektion av etiketter.
  5. Vi har ett brett sortiment av produkter för pharmaindustrin, bland annat booklets och förseglingsetiketter.
  6. Koncept för print-on-demand-lösning, som är en helautomatiserad lösning med fokus på eliminering av felmöjligheter.

Här vill vi framhäva:

– Certifierat enl. ISO 9001 och ISO 14001.
– Faciliteter som understödjer produktion av etiketter till pharmaindustrin.
– 100 % kontroll av etiketter via visionutrustning.
– Unik numrering av individuella etiketter.

Pharma labels

Kontakt

Franz Müller Key Account Manager & Product Manager RFID

Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare information. Franz är en av våra specialister inom lösningar för pharmaindustrin.