Limo Labels A/S Limo Labels A/S

Dispensrar & System

Vi är leverantörer av HERMA etikettdispenser och -system samt Novexx Print & Apply-system.

HERMA producerar marknadens bästa etikettdispensrar, uppbyggda för att kunna anpassas till alla etiketteringsuppgifter.

Dina fördelar

  1. Hög påsättningsnoggrannhet.
  2. Mycket driftstabil HERMA-dispenser.
  3. Kan anpassas till alla uppgifter.
  4. FS03 etikettsensor för alla typer av etiketter.
  5. Användarvänlig meny via "Touchskärm".
  6. Professionell teknisk rådgivning.
  7. Vi gör gärna en gratis provuppställning för att visa etikettdispenserns egenskaper för dig.
  8. Serviceavdelning där vi kan erbjuda underhållsavtal.

Egenskaper som hastighet, precision, användarvänlighet och driftsäkerhet i särklass.

HERMA 500, också kallad "one for all", levereras som standard med servomotor och i skyddsklass IP66. Avlastning av alla etikettmaterial, t.ex. papper, plast och metall, hanteras enkelt via den unika FS03 etikettsensorn.

Novexx ALX 92x Print & Apply etiketteringssystem för inline 1:1 applikationer, där det är möjligt att skriva ut, dispensera och sätta på etiketten på produkten i ett enda arbetsmoment utan att använda applikator.

Blow On- (LA-BO), Swing On- (LA-SO) eller Tamp On- (LA-TO) applikator kan med fördel användas tillsammans med etiketteringssystem för krävande applikationer.

Etiketdispenser

Kontakt

Hans Jørgen Schou Key Account Manager & Product Manager Labelling, Printer & Ribbon

Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare information. Hans Jørgen är vår specialist inom dispensrar och system.