Booklet / Flerblad

Flerbladsetiketter är ett uttryck för att man sätter ihop flera etiketter ovanpå varandra med ett klister så att etiketten är återförslutningsbar.

I princip produceras etiketterna oberoende av varandra och läggs sedan ihop. På så vis är det stor flexibilitet när det gäller design och uppbyggnad.

Dina fördelar

  1. Minimera produktvarianter – för produkter med många varianter (t.ex. språkvarianter) kan du med fördel bygga in alla varianterna i samma etikett och på det viset minimera antalet produkter.
  2. Promotion – produkten är ett givet val för användning vid promotions – man öppnar etiketten och får ny information. Här kan det vid tävlingar kombineras med variabelt tryck.
  3. Bruksanvisning – den kan integreras i etiketten så att den alltid är tillgänglig när man behöver den. Det är faktiskt bara fantasin som sätter gränser för användningen.
  4. Vi har ett stort produktsortiment inom området och kan därför anvisa rätt lösning till behovet i varje konkret situation.
  5. Vi har många års erfarenhet med produktion av flerbladsetiketter och en maskinpark med stor kapacitet och diversitet.

Booklets är en variant där alla mellanläggssidorna är av papper utan klister, uppbyggt som en liten bok.

Användningen av flerbladsetiketter och booklets är typiskt för fysiska produkter med begränsad plats för den nödvändiga produktinformationen eller för produkter där man av designmässiga orsaker vill minimera storleken på etiketten.

Kontakt

Marianne Søegaard Sales & Marketing Manager

Du är alltid välkommen att kontakta oss för ytterligare information. Marianne är en av våra specialister inom booklets och flerbladsetiketter.