Limo Labels Limo Labels

Certificeringar

Limo Labels är UL-godkänt samt ISO- och FSC-certifierat

Samtidigt uppfyller vi utvalda delar av ISO/ TS 16949-standarden.

Care & Quality

Limo Labels har fokus på kvalitet, miljö och socialt engagemang.

Det rör sig både om små saker, som att vi till exempel aktivt stödjer Børnefonden (Barnfonden) och Kræftens Bekæmpelse (Cancerfonden), men också om större perspektiv som har grundläggande betydelse för hur vi arbetar i det dagliga.
Men vi gör det inte bara för vår egen skull. Det är mycket viktigare att det också har stor betydelse för våra kunder. När du samarbetar med Limo Labels samarbetar du med en partner som har ordning på processerna och som optimerar produktionen när det gäller effektivitet, kvalitet och miljö. Allt detta bidrar till att stärka våra kunder på samma värderingar.
Här nedan kan du se några av de områden som Limo Labels arbetar aktivt med:
ISO 9001:2015 (Implementerat 2004)
ISO 14001:2015 (Implementerat 2009)
UL-godkännande. Material och tryck
AAA Rating (2008/09/10/11/12/13/14/15)
IMTF 16949: Arbetar med utvalda delar
FSC-certifierat 2012, som den första etikettleverantören i Norden
LEAN: Arbetat aktivt med LEAN sedan 2004

Miljötillägg

Limo Labels fortsätter att ha fokus på miljöförbättringar.

Vår miljöcertifiering ISO 14001 säkerställer att vi aktivt arbetar för att förbättra miljön genom att löpande införa miljöförbättringar i vår produktion och i våra processer. Vi är också FSC-certifierade med fokus på miljömässigt ansvar – FSC-märket är vår säkerhet för att skogar drivs bärkraftigt. Våra miljötillägg är ett bidrag till några av de kostnader vi har för bortskaffande av avfall samt kontinuerliga miljöförbättringar. Limo Labels uppfyller alla gällande lagar och föreskrifter som gäller miljön.

FSC-certifierat ®

Skandinaviens grönaste etikettleverantör – går före när det gäller miljöriktiga etikettlösningar

Som Nordens mest miljövänliga etikettpartner har Limo Labels den gröna ledartröjan på när det gäller miljöriktiga lösningar.
Tillsammans med materialleverantörer har vi utvecklat nya lösningar där inte bara själva etiketten är FSC-certifierad, men också skyddspappret.
FSC-certifierat som första etikettleverantör i Norden
ISO 14001-certifierat sedan 2009 (miljöcertifiering)
Vi kan leverera unika miljövänliga etikettlösningar, bl.a. med komposterbara etikettlösningar.

UL-godkänt

UL-godkännande – din säkerhet

Som UL-godkänt företag är vi godkända att leverera etiketter för märkning av elektriska apparater som exporteras till den nordamerikanska marknaden, där etiketter och apparater ska ha ett UL-godkännande. Både råvaror och etikettryckeri ska vara godkända för att etiketten ska bli UL-godkänd. Det räcker alltså inte att det använda materialet är UL-godkänt. Att vi uppfyller detta sparar både tid och pengar för kunden, eftersom den slipper att i efterhand måste få etiketterna godkända hos Underwriters Laboratories (UL)
Vi är godkända hos Underwriters Laboratories (UL) i USA (UL file No. MH29311), vilket betyder att vi är skyldiga att genomgå inspektioner från UL. De löpande inspektionerna säkerställer att vi alltid lever upp till UL:s krav.
Termotransferfolien, som används i termoskrivarna, ska också vara godkänd tillsammans med etikettmaterialet. Vi har ett brett sortiment av godkända etiketter och därtill hörande folier för alla skrivarfabrikat.
Alla godkända material är testade i UL:s laboratorium, där de går igenom olika tester för bl.a. värme, kyla, vätskebad, UV-ljus m.m. för att säkerställa hållbarheten hos både material, klister och tryck.
Du hittar mer information på www.ul.com.
Limo Labels har följande godkännanden:

PGAA: Tillverkning av UL-etiketter.
PGDQ2: Leverans av UL-etiketter med tryck.
PGJI2: Leverans av UL-etiketter för eftertryckning.

Charlotte Møldrup Quality manager

Har du frågor om våra certifikat eller säkerhetsprocedurer är du mer än välkommen att kontakta Charlotte. Hon är klar att ge dig råd i frågor om certifierade och kvalitetssäkrade etikettlösningar.