Limo Labels Limo Labels

Certificeringar

Limo Labels är UL-godkänt
samt ISO-, FSC- och ISCC PLUS-certifierat

Samtidigt uppfyller vi utvalda delar av ISO/ TS 16949-standarden.

Care & Quality

Limo Labels har fokus på kvalitet, miljö och socialt engagemang.

Det rör sig både om små saker, som att vi till exempel aktivt stödjer Børnefonden (Barnfonden) och Kræftens Bekæmpelse (Cancerfonden), men också om större perspektiv som har grundläggande betydelse för hur vi arbetar i det dagliga.
Men vi gör det inte bara för vår egen skull. Det är mycket viktigare att det också har stor betydelse för våra kunder. När du samarbetar med Limo Labels samarbetar du med en partner som har ordning på processerna och som optimerar produktionen när det gäller effektivitet, kvalitet och miljö. Allt detta bidrar till att stärka våra kunder på samma värderingar.
Här nedan kan du se några av de områden som Limo Labels arbetar aktivt med:
ISO 9001:2015 (Implementerat 2004)
ISO 14001:2015 (Implementerat 2009)
UL-godkännande. Material och tryck
AAA Rating (2008/09/10/11/12/13/14/15)
IMTF 16949: Arbetar med utvalda delar
FSC-certifierat 2012, som den första etikettleverantören i Norden
ISCC PLUS-certifierat 2021
LEAN: Arbetat aktivt med LEAN sedan 2004

Miljötillägg

Limo Labels fortsätter att ha fokus på miljöförbättringar.

Som Nordens mest miljövänliga etikettpartner har Limo Labels den gröna ledartröjan på när det gäller miljöriktiga lösningar. Vår miljöcertifiering ISO 14001 säkerställer att vi aktivt arbetar för att förbättra miljön genom att löpande införa miljöförbättringar i vår produktion och i våra processer. Miljövänliga, bärkraftiga etiketter och skyltar är viktiga för oss och våra kunder. Vi försöker därför hela tiden minska vårt klimatavtryck samt kompensera med vindkraftsel för att säkerställa ett neutralt CO2-avtryck.
Vi använder FSC- och ISCC-certifierade produkter, där det är möjligt. Vi erbjuder redan flera bärkraftiga produkter, som efterhand kommer att kompletteras med nya från vår utvecklingsavdelning så snart de är klara. Det ger dig möjlighet att alltid använda miljövänliga etiketter.
Våra miljötillägg är ett bidrag till några av de kostnader vi har för bortskaffande av avfall samt kontinuerliga miljöförbättringar. Limo Labels uppfyller alla gällande lagar och föreskrifter som gäller miljön.

FSC-certifierat ®

Skandinaviens grönaste etikettleverantör – går före när det gäller miljöriktiga etikettlösningar

Limo Labels blev som första etikettleverantör i Norden FSC-certifierat. FSC är en internationell produktmärkning för trä och papper. FSC-märket är vår säkerhet för att skogsbruket drivs bärkraftigt, där det inte fälls mer träd än vad skogen kan nå att reproducera. Samtidigt skyddas djur och växtliv, liksom de människor som arbetar i skogen är utbildade och arbetar under ordnade förhållanden.

ISCC PLUS-certifierat

ISCC fokuserar på reduktion av drivhusgaser genom värdekedjan, bärkraftig arealanvändning och skydd av bl.a. natur och social bärkraft för råvaruproduktion, som inte redan är reglerad under EU RED direktivet 2009/28/EF, ändrat med direktiv 2015/1513. Alla biomassor, återvinningsmaterial och färdigt bränsle ska uppfylla bärkraftsprinciperna. ISCC PLUS omfattar certifiering och spårbarhet av alla typer av lantbruks- och skogsbruksråvaror, livsmedel, kemiska/tekniska ämnen, återvinnings- och biobaserade

UL-godkänt

UL-godkännande – din säkerhet

Som UL-godkänt företag är vi godkända att leverera etiketter för märkning av elektriska apparater som exporteras till den nordamerikanska marknaden, där etiketter och apparater ska ha ett UL-godkännande. Både råvaror och etikettryckeri ska vara godkända för att etiketten ska bli UL-godkänd. Det räcker alltså inte att det använda materialet är UL-godkänt. Att vi uppfyller detta sparar både tid och pengar för kunden, eftersom den slipper att i efterhand måste få etiketterna godkända hos Underwriters Laboratories (UL)
Vi är godkända hos Underwriters Laboratories (UL) i USA (UL file No. MH29311), vilket betyder att vi är skyldiga att genomgå inspektioner från UL. De löpande inspektionerna säkerställer att vi alltid lever upp till UL:s krav.
Termotransferfolien, som används i termoskrivarna, ska också vara godkänd tillsammans med etikettmaterialet. Vi har ett brett sortiment av godkända etiketter och därtill hörande folier för alla skrivarfabrikat.
Alla godkända material är testade i UL:s laboratorium, där de går igenom olika tester för bl.a. värme, kyla, vätskebad, UV-ljus m.m. för att säkerställa hållbarheten hos både material, klister och tryck.
Du hittar mer information på www.ul.com.
Limo Labels har följande godkännanden:

PGAA: Tillverkning av UL-etiketter.
PGDQ2: Leverans av UL-etiketter med tryck.
PGJI2: Leverans av UL-etiketter för eftertryckning.

Rasmus W. Gottlieb Quality manager

Har du frågor om våra certifikat eller säkerhetsprocedurer är du mer än välkommen att kontakta Rasmus. Han är klar att ge dig råd i frågor om certifierade och kvalitetssäkrade etikettlösningar.