Hidden Label Hidden Label

Hidden Label

Der er idag krav om mange informationer på en label såsom indhold, marketing, logo, købsoplevelse etc.
Typisk er der begrænset plads på en label, så det kræver, at man tænker kreativt.

Hidden Label er kreativ tankegang.

Koncept eksempler

  1. Eye catching: Det gemte element er et stykke klistermærke, der gør det muligt at klistre label fast med den farverige vrang udad. Indersiden indeholder et stykke kunst, som køberen kan tage af og gemme eller klistre fast på flasken. Vi skaber en modsat effekt af jeres brand, så køberen skal lede efter det kendte brand.
  2. Coming alive: Simpel udgave med klistermærker eller børnetatoveringer. Avanceret med mulighed for at tilføje en digital dimension til samlemærke fx ved brug af Augmented Reality (AR). Det digitale aspekt kan også bruges til at skabe et community fx ved at vise data om, der samler.
  3. Making memories: Inderside indeholder samtalestarter kort til networking ved konferencer eller på messer. Eller indersiden kan indeholde praktiske oplysninger eller en drinksbillet ved festivaler og andre events.

Hidden Label produktet handler funktionelt om, at man på indersiden af en ydre label (wrap around label) placerer en anden label (sticker label), som vil være skjult for brugeren, indtil wrap around label åbnes.
Hidden Label er en unik mulighed for at tilføre produktet added value uden at påvirke det ydre Look
Hidden Label er en patentbeskyttet løsning, hvor Limo Labels har rettighederne til at bruge dette. Patentet går på eneretten til at placere en sticker label på indersiden af en wrap around label.

Kontakt

Palle Jespersen Consultant

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger. Palle er en af vore eksperter indenfor Hidden Labels.