Booklet / Flerlag

Flerlagsetiketter er et udtryk for, at man samler flere labels oven på hinanden med en klæber, så etiketten er genoplukkelig.

I princippet produceres de enkelte labels uafhængigt af hinanden og sammenlægges efterfølgende. Der er således stor fleksibilitet omkring design og opbygning.

Dine fordele

  1. Minimere produktvarianter - ved produkter med mange varianter (eks sprogvarianter) kan du med fordel bygge alle varianterne ind i samme etiket og på den måde minimere antallet af produkter.
  2. Promotion - produktet er oplagt til brug ved promotions - man åbner etiketten og får en ny information. Her kan det ved konkurrencer kombineres med variabel tryk.
  3. Brugsvejledning - denne kan integreres i etiketten, så den altid er tilgængelig, når man skal bruge den. Det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser for anvendelsen.
  4. Vi har en stor produktpalette indenfor området og kan dermed anvise den rigtige løsning til behovet i den konkrete situation.
  5. Vi har mange års erfaring omkring produktion af flerlagsetiketter og en maskinpark med stor kapacitet og diversitet.

Booklets er en variant, hvor mellemlagssiderne alle er af papir uden klæb, opbygget som en lille bog.

Anvendelsen af flerlagsetiketter og booklets er typisk ved fysiske produkter med begrænset plads til den nødvendige produktinformation eller ved produkter, hvor man af designmæssige årsager ønsker at minimere etikettens størrelse.

Kontakt

Marianne Søegaard Sales & Marketing Manager

Du er altid velkommen til at kontakte os for yderligere informationer. Marianne er en af vores specialister indenfor booklets og flerlagsetiketter.