Limo Labels Limo Labels

Certificeringer

Limo Labels er UL-godkendt samt
ISO- , FSC- og ISCC PLUS-certificerede

Samtidigt overholder vi udvalgte dele af ISO – IATF16949 standarden.

Care & Quality

Limo Labels har fokus på kvalitet, miljø og socialt engagement.

Det drejer sig både om små ting, som at vi f.eks. aktivt støtter Børnefonden og Kræftens Bekæmpelse, men også om de større perspektiver, som har grundlæggende betydning for, hvordan vi arbejder i hverdagen.
Vi gør det dog ikke kun for vor egen skyld. Det er langt vigtigere, at det også skal have stor betydning for vore kunder. Når du samarbejder med Limo Labels, samarbejder du med en partner, som har styr på processer, og som optimerer produktionen med hensyn til effektivitet, kvalitet og miljø. Alt dette er med til at styrke vore kunder på de samme værdier.
Herunder kan du se nogle af de områder, som Limo Labels arbejder aktivt med:
ISO 9001:2015 (Implementeret 2004)
ISO 14001:2015 (Implementeret 2009)
UL-godkendelse. Materialer og tryk
AAA Rating (2008/09/10/11/12/13/14/15)
IATF 16949: Arbejder med udvalgte dele
FSC-certificeret 2012, som den første etiketleverandør i Norden
ISCC PLUS certificeret 2021
LEAN: Arbejdet aktivt med LEAN siden 2004

Miljøtillæg

Limo Labels har et fortsat fokus på miljøforbedringer.

Som Nordens mest miljøvenlige etiketpartner har Limo Labels den grønne førertrøje på, når det gælder miljørigtige løsninger. Vores ISO 14001 miljøcertificering sikrer, at vi aktivt arbejder for at forbedre miljøet ved løbende at indføre miljøforbedringer i vores produktion og processer. Miljøvenlige, bæredygtige etiketter og skilte er vigtige for os og vore kunder. Vi søger derfor hele tiden at reducere vores klimaaftryk samt kompensere med vindmøllestrøm for at sikre et neutralt CO2 klimaaftryk.
Vi bruger FSC og ISCC cerficerede produkter, hvor det er muligt. Vi tilbyder allerede flere bæredygtige produkter, som efterhånden vil blive suppleret af nye fra vores udviklingsafdeling, så snart de er klar. Det giver dig muligheder for at bruge miljøvenlige etiketter i din hverdag. Vores miljøtillæg er et bidrag til nogle af de udgifter vi har til bortskaffelse af affald samt kontinuerlige miljøforbedringer. Limo Labels overholder alle gældende love og forskrifter vedrørende miljøet.

FSC-certificeret ®

Skandinaviens grønneste etiketleverandør – går foran, når det gælder miljørigtige etiketløsninger

Limo Labels blev som første etiketleverandør i Norden FSC-certificeret. FSC er en international mærkningsordning til træ og papir. FSC-mærket er vores sikkerhed for, at skove drives bæredygtigt, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig beskyttes dyr og planteliv, ligesom de mennesker, der arbejder i skoven, er uddannede og arbejder under ordnede forhold.

ISCC PLUS certificeret

ISCC fokuserer på reduktion af drivhusgasser gennem værdikæden, bæredygtig arealanvendelse, land use change, beskyttelse af bl.a. natur og social bæredygtighed for råvareproduktion. Baseret på RED direktivet i EU-direktivet 2009/28 / EF ændret ved direktiv 2015/1513. Alle biomasser og færdigt brændsel skal overholde bæredygtighedsprincipperne. ISCC PLUS omfatter certificering, der kan dækker alle typer landbrugs- og skovbrugsråvarer, fødevarer, kemiske/tekniske stoffer, biobaserede produkter og andre områder, hvor praktisk anvendelse af biomasse er mulig.

UL - Godkendt

UL-godkendelse – din sikkerhed

Som UL-godkendt virksomhed er vi godkendt til at levere etiketter til mærkning af elektriske apparater, der eksporteres til det Nordamerikanske marked, hvor etiketter og apparater skal have en UL-godkendelse. Både råvarer og etikettrykkeri skal være godkendt for, at etiketten er UL-godkendt. Det er altså ikke nok, at det anvendte materiale er UL-godkendt. Overholdelse af dette sparer kunden for både tid og penge, idet kunden slipper for efterfølgende at skulle have etiketterne godkendt hos Underwriters Laboratories (UL)
Vi er godkendt hos Underwriters Laboratories (UL) i USA (UL file No. MH29311), hvilket betyder, at vi er underlagt inspektioner fra UL. De løbende inspektioner sikrer, at vi altid lever op til UL’s krav.
Termo-transferfolien, som anvendes i termoprinterne, skal også være godkendt sammen med etiketmaterialet. Vi har et bredt udvalg i godkendte etiketter og dertil hørende folier til alle fabrikater af printere.
Alle godkendte materialer er testet i UL’s laboratorie, hvor de er underlagt forskellige tests for bl.a. varme, kulde, væskebad, UV-lys m.m. for at sikre holdbarheden af både materiale, klæber og tryk.
Du kan finde flere oplysninger på www.ul.com.

Limo Labels har følgende godkendelser:
 
PGAA: Fabrikation af UL-etiketter.
PGDQ2/PGDQ8: Levering af UL-etiketter med tryk.
PGJI2/PGJI8: Levering af UL-etiketter til efterprint.

Kontakt

Rasmus W. Gottlieb Quality manager

Har du spørgsmål til vores certifikater eller sikkerhedsprocedurer, er du mere end velkommen til at kontakte Rasmus. Han står klar til at rådgive dig i spørgsmål om certificerede og kvalitetssikrede etiketløsninger.