Gode råd og tips, når du sender filer til etikettryk:

Råd og tips

Når man vil sende et dokument til tryk hos LIMO LABELS, gælder der i vid udstrækning samme grundregler som ved brug af din sædvanlige bogtrykker.

  • Er der tale om farvetryk, må der påregnes ret så synlige farveforskelle i forhold til det, man ser på sin egen farveskærm og print fra sin egen farveprinter – med mindre ens egen farveprinter tilfældigvis er blandt de helt professionelle modeller.
  • Hører man til det store flertal, der endnu ikke arbejder med et farvestyringssystem, bør man gå ud fra, at kulørerne på ens egen farveskærm eller farveprinter er forkerte i forhold til de kulører, der kommer efter etikettryk, som til gengæld må forventes at være korrekte.

Dette giver anledning til en række praktiske ting, man bør huske for at komme godt fra start. Så lad os lige starte, hvor det hele begynder.

  • Vælg at udforme etiketten i et professionelt grafisk program som f.eks. Adobe Illustrator, Adobe Freehand, Corel Draw eller QuarkXPress. Kreeres der på skærmen en nok så flot etiket i et “quick and dirty”-program, som f.eks. WordPerfect, Lotus, Publisher eller PowerPoint samt de øvrige fra Office-pakken, forbliver resultatet “quick and dirty” – hvis det da overhovedet kan finde vej ud på etiketten i trykmaskinen.

Om dokumentet/filen

Opgaverne kan sendes til os på diskette, syquest eller med e-mail (mac-opgaver skal sendes til en speciel e-mail adresse, der kan oplyses efter henvendelse).

Oplys navnet på såvel filen som navnet på den diskette eller disk, den findes på. Oplys etiketstørrelse.

Lav en liste over alle skriftsnit (fonte) og angiv deres grader (ordinær, fed, kursiv osv.). Dette gælder også fonte, som kun indeholder specialkarakterer eller symboler som f.eks. ZapfDingbats. Er det ikke en almindelig brugt skrift, skal den vedlægges på disketten/disken.

Oplys hvilke programmer (og versions nr.), der er brugt. Husk også at fortælle hvilke programmer (og versions nr.), der er brugt til at kreere grafik og billeder, som er importeret i filen.

Disketten/disken må kun indeholde de aktuelle jobs og skriftsnit anvendt til jobbene. Jobbet skal være renset for definitioner af skrifter, der ikke anvendes.

Den enkelte opgave skal gemmes således, at dokumentstørrelsen (sidestørrelsen) svarer nøjagtig til det enkelte jobs størrelse (+ evt. tryk ud over stans = 1 mm på alle fire sider). Kun ét job/tegning pr. fil. Sørg for, at der ikke ligger løse “håndtag” eller elementer ud over formatet.

Alle jobs skal være grupperede, og der må ikke være hjørnemærker.

Specielt for Mac-job gælder følgende afsnit: Færdig EPS-fil af hvert job. Indlagte EPS-filer – af f.eks. bomærker – gemmes bedst som kurver for at undgå eventuelle skriftproblemer. I disse tilfælde er det ikke nødvendigt at medsende skriftfonten. Tilhørende scanninger fra f.eks. Photoshop gemmes i EPS-format, enten som 4 grundfiler med tilhørende skærmfil eller som en stor hovedfil. Rasteret sættes altid til printerens “Default”. Pas på med at blande TIFF og EPS-filer i samme dokument, idet TIFF-formatet normalt indeholder en rasterbeskrivelse. Hold så vidt muligt alle elementer som EPS-filer.
Filerne må gerne være komprimerede af pladshensyn på disketten.

Opsætning af etiketten

Der er mange ting, der skal tages hensyn til, hvis et ordentligt resultat skal opnås, uden vi skal bruge alt for meget tid på at checke dit job – følgende grundregler bør altid overholdes (er der nogle af disse punkter, du ikke selv har foretaget, skal du tydeligt gøre opmærksomt på det):

Farver

Jobbet skal være renset for alle andre farver, end de der indgår i jobbet – dette kan kontrolleres i printermenuen under farveseparation.

Bland ikke flere farvesystemer sammen. Ved 1, 2 eller 3 enkelte farver kan Pantone-farver med fordel bruges. Ved 4 eller flere farver kan CMYK-farvesystemet med fordel bruges, da de fleste farver kan dannes af de fire farver Cyan, Magenta, Yellow og K = sort.

Der skal være korrekt overlapning mellem de enkelte farver for at kunne holde pasning ved trykning af dine etiketter. Overlapningen skal være 0.3 mm.

“Overprint”- funktionen skal anvendes korrekt på det enkelte element – er du i tvivl om, hvornår den skal benyttes, bedes du venligst gøre opmærksom på det, da det er afhængig af, hvilken farve der printer oven på hvilken (ved sort oven på andre farver skal der altid benyttes overprint).

Streger og illustrationer

Streger må ikke være defineret for tynde – enkeltstående streger eller punkter må ikke være under 0,17 mm (0,5 point).

Der skal være 1 mm tryk ud over etiketmålet på alle 4 sider (ikke mere eller mindre), når motivet går til beskæring.

Illustrationen skal ikke have afrundede hjørner for synsmæssigt at efterligne en etiket. Alle tegninger af firkantede etiketter skal være med retvinklede hjørner.
Såfremt en illustration er vektorviseret, tag da hensyn til Postscripts mulige håndtering af antallet af vektorer.

Raster

Hvad angår raster, er det et af de punkter, hvor der skal manes til stor forsigtighed, da resultatet fra skærmen/printeren sjældent er det samme, der opnås ved etiketprint.

De enkelte jobs må ikke defineres m.h.t. rasterdrejning – heller ikke på det enkelte element. Rasterfinhed må ikke defineres med mindre rasteret anvendes som effekt-raster (raster i meget grov udgave).
Al definition af raster foretages i udkørslen, hvorfor vi ønsker at få oplyst den ønskede rasterfinhed. Tag højde for højtryks punktbredning, samt at etiketten “brækker” under 4-5% raster.

Specielt for diverse Mac-programmer

Såfremt en Photoshop-fil skal drejes eller vinkles i et efterfølgende program, er det en stor fordel at vinkle eller dreje den i selve Photoshop.

 

Photoshop-filer må ikke vendes negativt i QuarkXPress. Det skal eventuelt gøres i Photoshop.

 

Pas på med EPS-filer fra QuarkXPress. Såfremt de gemmes som almindelig EPS-filer, forsvinder alle overlapninger (overprint) mellem farver. Såfremt der gemmes som DCS-fil, konverteres alle staffagefarver til CMYK – til gengæld beholdes alle overlapninger (overprint).

Så vidt muligt skal importerede billeder placeres i nulpunkterne X og Y i billedfeltet, da der ellers kan ske forskydninger i placeringen ved en eventuel opdatering. Alle QuarkXPress filer skal være opdaterede.

Illustrator 5, 6 og 7 understøtter en række funktioner bl.a. dobbeltforløb, som ikke altid kommer rigtigt ud på en fotosætter. For at sikre sig mod dette gem da jobbet som Illustrator 3 fil, da det er det mest “rene” EPS-format.

Husk korrekturprintet!

Det kan varmt anbefales – endda så varmt, at det må betegnes som uforsvarligt at undlade det – at lade et print fra en PostScript printer (eller eventuelt almindelig laserprinter) følge med. En hurtig sammenligning mellem korrekturprint og kliche/første tryk vil straks afsløre eventuelle uoverensstemmelser og gør det muligt for os at reagere og stoppe trykningen, så kostbar tid og papir ikke går tabt. Er der flere farver i opgaven, skal der følge et print af hver enkelte farve. Der må gerne medfølge et farveprint, men dette er ikke en nødvendighed.
Ovennævnte er baseret på indlæg i DTP af Stig Nordfjeld, erfaringsliste fra Juncher Repro & Kliche samt egne erfaringer.