LIMO LABLES' historie

1975:

Lizzi og Mogens Andersen grundlægger firmaet hjemme i garagen og flytter snart til Eskærvej i Randers. Virksomheden beskæftiger sig med tiltrykningsopgaver.

1997:

Virksomheden bliver overtaget af Jens H. Mortensen.

1999:

Virksomheden overtager aktierne i Keså Etikettryk A/S, som er et handelsselskab med en omsætning på ca. kr. 6 mio.

2000:

Virksomheden overtager ASE Labels A/S i Ishøj med en omsætning på kr. 35 mio. og bliver dermed en væsentlig spiller på det danske marked.

2002:

Limo Etiketter og ASE Labels fusionerer.

2004:

Limo Labels A/S S.A.R.L. i Frankrig etableres med produktion og salg af etiketter til det franske marked.

2004:

Der indgås aftale med to agenter, der repræsenterer Limo Etiketter på det tyske marked.

2004:

Virksomheden overtager Rotaket Randers A/S i Randers med en omsætning på kr. 33 mio.

2004:

Nye lokaler på Nyholmsvej tages i brug. Produktion fra Isjøj og Eskærvej flyttes til nye lokaler, og produktionen fra Rotaket flyttes til Eskærvej. Administrationen samles på Nyholmsvej.

2004:

Der oprettes salgskontor i København med 3 ansatte.

2005:

Limo Etiketter og Rotaket Randers fusionerer.

2005:

Etiketaktiviteterne fra firmaet Brandsoft overtages. Det drejer sig om patenterede produkter, der afsættes til den grønne branche.

2005:

Nyt selskab etableres med fokus på salg af termo-transferfolie, printere samt andet tilbehør.

2006:

Limo Etiketter A/S, ASE Labels A/S og Rotaket A/S skifter navn til Limo Labels A/S.

2017:

Limo Labels A/S fusionerer med Flexiket A/S og skifter navn til LIMO LABELS.

Rotaket Randers A/S historie:

1977:

Virksomheden grundlægges af Børge Bay og Tage Fly med produktion og salg af etiketter fra Kertemindevej i Randers.

2004:

Firmaet sælges til Limo Etiketter.

ASE Labels A/S historie:

1895:

Arnold Schmitz nedsætter sig som bogbinder i København. Med en stor klasselotteri gevinst i lommen tager han til Leipzig og køber den første seglmærke-maskine til Danmark.

1950:

Arnold Schmitz’ Enke, som firmaet hedder, bliver solgt til Thorvald Petersen og i slutningen af 1950’erne bliver de første selvklæbende etiketter fremstillet i Danmark med viden fra Amerika på Arnold Schmitz’ Enke seglmærke-maskiner.

1977:

Thorvald Petersens søn Jes Hilfling overtager produktionsmidlerne, og firmaet skifter navn til ASE Etikettering A/S.

1990:

Navnet ændres til ASE Labels A/S, da virksomheden nu er blevet international med en eksportandel på over 50 %. Sammenlægningen af flere virksomheder samles i egen nybygning på 3.500 kvm. i Ishøj. Produktion og markedsføring bliver målrettet op gennem halvfemserne ved salg til forhandlere af selvklæbende labels til udskrivning på forskellige typer af printersystemer.

2000:

Limo Etiketter overtager ASE labels A/S.

2005:

Produktion og lagre flytter til nyerhvervede bygninger i Randers og salgskontor oprettes i Herlev.