Vision

LIMO LABELS skal:

 • være kendt og anerkendt som branchens førende virksomhed
 • have en bred palette af produkter og services
 • have en decentral organisation, der kan agere projektorienteret og samtidig fastholde fællesskabsfølelsen

 

Værdier

I LIMO LABELS arbejder vi efter vore grundlæggende værdier:

 • Udviklingsorienteret
  Omverdenen forandrer sig og kunderne stiller løbende nye krav til LIMO LABELS. Som virksomhed skal vi være parate til at tilpasse os de ønsker, der måtte opstå, så vi også fremover kan være førende i vores branche.
 • Kvalitetsbevidst
  Kunderne forventer god kvalitet, og vores virksomhed skal være fokuseret på kvalitet i alle processer.
 • Fleksibilitet
  Fleksibilitet er evnen til at omstille sig. Vi skal være indstillet på hurtig omstilling, så vi på kort såvel som lang sigt kan imødekomme kundernes ønske om f.eks. leveringssikkerhed.
 • Respekt
  Respekt er også troværdighed, loyalitet, ærlighed og tillid. Vi skal have respekt for vore kunder, og kunderne skal have respekt for os. Kunderne skal kunne stole på os, når der er indgået en aftale.
 • Arbejdsglæde
  Vi tror på, at tilfredse medarbejdere er en af hjørnestenene til at skabe en god virksomhed.